Zondag 7 juli 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Mw. Drs. M.H.E.Pullen uit Dordrecht 

Carla Trouw

Ouderlingen

Wil Wendrich en Carla Trouw

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Truus Luijendijk

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Bloemen  2. Binnenlands Diaconaat Kerk in Actie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Gert van Nes, Jan Luijendijk en Wim van Koeveringe

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

 

Orde van dienst zondag 7 juli 2019