Zondag 5 juli 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Ds. P. Taselaar 

Carla Trouw

Ouderlingen

Carla Trouw en Wil Wendrich

Diakenen

Arja van Wingerden

Organist

Rien Verwijs m.m.v. Joost Trouw, blokfluit

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 5 juli 2020