Zondag 4 augustus 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector 

Ds. P. van Veldhuizen uit H.I. Ambacht     

Hugo Stegman

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Carla Trouw

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Diny Verwijs

Gastvrouw/heer

Nel Hengstmengel

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Kerk  2. Algemeen kerkelijke arbeid

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Gert Schop, Huib Langbroek en Daan van der Pijl

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 4 augustus 2019