Zondag 30 juni 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Ouderlingen

Joost Trouw en Sophia de Lijster

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Jan Haasdijk

Gastvrouw/heer

Marjan Geelhoed

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Gert Schop, Huib Langbroek en Daan van der Pijl

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 30 juni 2019