Zondag 30 augustus 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen   

Voorganger

Lector

Mw. Ds. M. Moerland uit Zwijndrecht   

Gerda van der Schilt

Ouderlingen

Henk den Breejen en Annemarie Tamerius

Diakenen

Marjan Geelhoed

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Paul Zuurveld, Bas Geelhoed, Nel Hengstmengel

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 30 augustus 2020