Zondag 3 maart 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland             

Carla Trouw

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Annemarie Tamerius

 

Diakenen

Arja van Wingerden en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Wil Looijen

Gastvrouw/heer

Marjan Geelhoed

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Diaconie  2. Bloemen

Kindernevendienst

4 – 8 jaar Janny van der Voort

Offerblok

Kleine projecten Rwanda

Kerkauto

Dirk Ketting, Paul van der Voort en Nico Wendrich

Oppas

Winy van der Pijl

Beamer

Hugo Stegman en Marline van der Schilt

Orde van dienst zondag 3 maart 2019