Zondag 29 september 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Dhr. P. Mostert uit H.I. Ambacht

Ouderlingen

Sophia de Lijster en Wil Wendrich

Diakenen

Marjan Geelhoed en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Truus Luijendijk

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Bas Geelhoed

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk in Actie Moldavië

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Gert van Nes, Jan Luijendijk en Nel Hengstmengel

Oppas

Arja van Wingerden

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 29 september 2019