Zondag 28 juli 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Dhr. B. Geelhoed

Ouderlingen

Henk den Breejen en Jan Luijendijk

Diakenen

Dirk Ketting en Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Anja van der Graaf

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Dirk Ketting, Jan Luijendijk en Annemarie Tamerius

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Sander Geelhoed

’t Ronde Sant

Sophia de Lijster

Orde van dienst zondag 28 juli 2019