Zondag 27 september 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

 

Voorganger

Ds. M. de Geus uit Ridderkerk

 

Lector

Carla Trouw

 

Ouderlingen

Jan Luijendijk

 

Diakenen

Marjan Geelhoed

 

Organist

Thea Verhagen

 

Oppas

Sophia de Lijster

Collecten

1. PKN Vredeswerk  2. Kerk

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Henk den Breejen, Paul v.d. Voort en Nico Wendrich

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 27 september 2020