Zondag 27 oktober 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ds. H. Hummel

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Maeike Versteeg

Diakenen

Arja van Wingerden en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Jopie Moed

Gastvrouw/heer

Ruth van Koeveringe

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Gert Schop, Huib Langbroek en Nico Wendrich

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 27 oktober 2019