Zondag 26 mei 2019 Viering maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar

Wit

Voorganger

Ds. C. Versteeg

Ouderlingen

Annemarie Tamerius en Henk den Breejen

Diakenen

Dirk Ketting en Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Jopie Moed

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Dirk Ketting, Sophia de Lijster en Nico Wendrich

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Sander Geelhoed

Bekijk hier de Orde van de Dienst.