Zondag 26 januari 2020 viering Maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar

Wit

Voorganger

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Ouderlingen

Sophia de Lijster en Bas Geelhoed

 Diakenen

Arja van Wingerden, Marjan Geelhoed,
Nico Wendrich, Marjon Koers

Wijkmedewerker

Jan Haasdijk

Gastvrouw/heer

Anja van der Graaf

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. JOP jeugdwerk

Offerblok

Project Kerk in Actie: Oeganda

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Nel Hengstmengel

Oppas

Winy van der Pijl

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 26 januari 2020