Zondag 25 augustus 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. R. Keijzer-Meeuwse

Ouderlingen

Wil Wendrich en Joost Trouw

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Marjon Hoogendijk

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Nel Hengstmengel

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 25 augustus 2019