Zondag 25 augustus 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. R. Keijzer-Meeuwse

Ouderlingen

Wil Wendrich en Joost Trouw

Diakenen

Dirk Ketting

Wijkmedewerker

Marjon Hoogendijk

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Nel Hengstmengel

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Hugo Stegman