Zondag 24 maart 2019 3de zondag Veertigdagentijd Heilig Avondmaal

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Ouderlingen

Maeike Versteeg en Wil Wendrich

Diakenen

Jacoline Stegman en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Diny Verwijs

Gastvrouw/heer

Ruth van Koeveringe

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1.  Project “Een nieuw begin” van Kerk in Actie 2. Diaconie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Annemarie Tamerius

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Marline van der Schilt

Orde van dienst zondag 24 maart 2019

Schikking derde zondag Veertigdagentijd 2019