Zondag 24 februari 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. R. Keijzer uit Voorburg

Ouderlingen

Henk den Breejen en Joost Trouw

Diakenen

Jacoline Stegman en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Bep Klerk

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Diaconie  2. PKN Missionair werk

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Nel Hengstmengel

Oppas

Sophia de Lijster

Beamer

Sander Geelhoed en Marline van der Schilt

Orde van dienst zondag 24 februari 2019