Zondag 23 juni 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Dhr. P. Mostert uit H.I. Ambacht

Ouderlingen

Jan Luijendijk en Carla Trouw

Diakenen

Jacoline Stegman en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Tiny Ruinard

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Kerk in Actie Nigeria  2. Kerk

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Dirk Ketting, Paul van der Voort en Nico Wendrich

Oppas

Arja van Wingerden

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 23 juni 2019