Zondag 23 december 2018 4e Advent

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Mw. Ds. M. Moerland uit Zwijndrecht

Ouderlingen

Carla Trouw en Sophia de Lijster

Diakenen

Arja van Wingerden en Jacoline Stegman

Wijkmedewerker

Bep Klerk

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Diaconie 2. Kerk

Offerblok

Project Versterk de kerken in het Midden-Oostenn

Kerkauto

Gert van Nes, Jan Luijendijk en Wim van Koeveringe

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 23 december 2018

Schikking 4e advent 2018