Zondag 23 augustus 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Mw. G. van der Schilt

Hugo Stegman

Ouderlingen

Wil Wendrich en Henk den Breejen

Diakenen

Joke Ruinard

Organist

Thea Verhagen

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Gert van Nes, Paul van der Voort, Nico Wendrich

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 23 augustus 2020

Lied via de beamer: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pnVZS0VfQlw&feature=emb_logo