Zondag 22 september 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ds. E. van Bolhuis uit H.I.Ambacht

Ouderlingen

Henk den Breejen en Sophia de Lijster

Diakenen

Joke Ruinard en Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Frieda Romijn

Gastvrouw/heer

Anja van der Graaf

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. PKN Vredesweek 2. Kerk

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Henk den Breejen, Paul van der Voort en Nico Wendrich

 Oppas

Winy van der Pijl

 Beamer

Rob Stegman

’t Ronde Sant

 Wil Wendrich

Orde van dienst zondag 22 september 2019