Zondag 20 september 2020 Startzondag

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ria Keijzer-Meeuwse

Lector

Hugo Stegman

Ouderlingen

Sophia de Lijster en Joost Trouw

Diakenen

Joke Ruinard

Organist

Rien Verwijs

Kindernevendienst

Janny van der Voort

Oppas

Truus Lujjendijk

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk  2. Kerk in Actie

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Gert Schop, Paul van der Voort en Wim van Koeveringe

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 20 september 2020

Schikking startzondag