Zondag 20 oktober 2019 uitzending via radio Ridderkerk

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ria Keijzer-Meeuwse

Ouderlingen

Joost Trouw en Jan Luijendijk

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Diny Verwijs

Gastvrouw/heer

Nel Hengstmengel

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Dirk Ketting, Huib Langbroek en Wim van Koeveringe

Oppas

Sophia de Lijster

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 20 oktober 2019