Zondag 20 januari 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Dhr. P. Mostert uit H.I.Ambacht

Ouderlingen

 Annemarie Tamerius en Wil Wendrich

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

 Marjon Hoogendijk

Gastvrouw/heer

 Cees Hoogendijk

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1.Algemeen kerkelijke arbeid  2. Oecumene (PKN)

Offerblok

project

Kerkauto

 Cees Hoogendijk, Cees Opmeer, Nel Hengstmengel

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

 Rob Stegman/Marline van der Schilt

Orde van dienst zondag 20 januari 2019