Zondag 2 augustus 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam         

Hugo Stegman

Ouderlingen

Joost Trouw en Jan Luijendijk

Diakenen

Nico Wendrich

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Diaconie  2. Algemeen Kerkelijke Arbeid

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Dirk Ketting, Jan Luijendijk en Wim van Koeveringe

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 2 augustus 2020