Zondag 19 juli 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ds. H.P. Hummel

Ouderlingen

Henk den Breejen en Sophia de Lijster

Diaken

Marjan Geelhoed

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Kerk  2. Bloemen

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 19 juli 2020