Zondag 19 januari 2020 met Slikkerveers Chr. Mannenkoor

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. R. Keijzer-Meeuwse

Ouderlingen

Henk den Breejen en Sophia de Lijster

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Tiny Ruinard

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Alex Hommel

Kindernevendienst

Janny van der Voort

Collecten

1. PKN missionair werk  2. Algemeen kerkelijke arbeid

Offerblok

Vluchtelingen Lesbos en Samos

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Nico Wendrich

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Sander Geelhoed

orde van dienst zondag 19 januari 2020