Zondag 18 augustus 2019 Doopdienst

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum

Ouderlingen

Bep de Jongste en Wil Wendrich

Diakenen

Arja van Wingerden en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Nel Hengstmengel

Gastvrouw/heer

Anja van de Graaf

Organist

Rien Verwijs

Collecten

1. Diaconie  2. Algemeen kerkelijke arbeid

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Gert van Nes, Paul van der Voort en Nico Wendrich

Oppas

Janny van der Voort

Beamer

Hugo Stegman

Orde van dienst zondag 18 augustus 2019