Zondag 17 november 2019 viering Maaltijd van de Heer

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. P. Taselaar uit Ridderkerk

Ouderlingen

Peter Bergen en Annemarie Tamerius

Diakenen

Marjan Geelhoed en Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Miep van Nes

Gastvrouw/heer

Marianne Molendijk

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Daan van der Pijl

Oppas

Arja van Wingerden

Beamer

Rob Stegman

’t Ronde Sant

Wil Wendrich

Orde van dienst zondag 17 november 2019