Zondag 17 februari 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Drs. M.H.E. Pullen uit Dordrecht

Ouderlingen

Henk den Breejen en Sophia de Lijster

Diakenen

Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Truus Luijendijk

Gastvrouw/heer

Anja van der Graaf

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Kerk  2. Kerk in Actie Ethiopië

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Annemarie Tamerius

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Sander Geelhoed en Marline van der Schilt

Orde van dienst zondag 17 februari 2019