Zondag 16 augustus 2020

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Mw. R. Keijzer-Meeuwse                   

Bas Geelhoed

Ouderlingen

Carla Trouw en Wil Wendrich

Diakenen

Arja van Wingerden

Organist

Cor de Haan

Collecten

1. Diaconie   2. Kerk

Offerblok

Vluchtelingen op Lesbos en Samos

Kerkauto

Henk den Breejen, Cees Opmeer en Wim van Koeveringe

Beamer

Sander Geelhoed

Orde van dienst zondag 16 augustus 2020