Zondag 15 september 2019 Startzondag

Kleur kerkelijk jaar

Rood

Voorganger

Mw. Ria Keijzer en mw. ds. Chr. Bartelink

Ouderlingen

Bep de Jongste en Annemarie Tamerius

Diakenen

Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Jan Haasdijk

Gastvrouw/heer

Marie van Estrik

Organist

Rien Verwijs

Kindernevendienst

Femke Zandink

Collecten

1. JOP plaatselijk jeugdwerk  2. Kerk in Actie Midden-Oosten

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Gert Schop, Huib Langbroek en Wim van Koeveringe

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst Startzondag 15 september 2019