Zondag 15 december 2019 3e Advent

Kleur kerkelijk jaar

Paars

Voorganger

Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam

Ouderlingen

Bas Geelhoed en Peter Bergen

Diakenen

Joke Ruinard

Wijkmedewerker

Truus Luijendijk

Gastvrouw/heer

Ruth van Koeveringe

Organist

Alex Hommel

Collecten

1. Kerk  2. Diaconie

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Henk den Breejen, Bas Geelhoed en Annemarie Tamerius

Oppas

Winy van der Pijl

Beamer

Hugo Stegman

’t Ronde Sant

Sophia de Lijster

Orde van dienst zondag 15 december 2019