Zondag 14 juli 2019 Viering Heilig Avondmaal

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. M. de Geus uit Ridderkerk

Ouderlingen

Sophia de Lijster en Annemarie Tamerius

Diakenen

Arja van Wingerden en Jacoline Stegman

Wijkmedewerker

Bep Klerk

Gastvrouw/heer

Nel Hengstmengel

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Werelddiaconaat  2. Diaconie

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Nico Wendrich

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

 

Orde van dienst zondag 14 juli 2019