Zondag 13 oktober 2019 m.m.v. koor Salem

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. M. de Geus uit Ridderkerk

Ouderlingen

Carla Trouw en Bas Geelhoed

Diakenen

Joke Ruinard en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Anja van der Graaf

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Organist

D. Zwart

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk in Actie  Wereldvoedseldag

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Daan van der Pijl

Oppas

Jacoline Stegman

Beamer

Sander Geelhoed

Download hier de Orde van de Dienst.