Zondag 13 januari 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Ds. H. Schaap uit Rotterdam

Ouderlingen

Bep de Jongste en Maeike Versteeg

Diakenen

Jacoline Stegman en Marjan Geelhoed

Wijkmedewerker

Nel Hengstmengel

Gastvrouw/heer

Marjan Geelhoed

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Diaconie  2. Kerk

Offerblok

Project

Kerkauto

 Paul Zuurveld, Sophia de Lijster, Annemarie Tamerius

Oppas

Winy van der Pijl

Beamer

 Rob Stegman/Marline van der Schilt

Orde van dienst zondag 13 januari 2019