Zondag 10 november 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Mw. Ds. E. van Bolhuis uit H.I. Ambacht

Ouderlingen

Wil Wendrich en Carla Trouw

Diakenen

Arja van Wingerden

Wijkmedewerker

Marjon Koers

Gastvrouw/heer

Anja van der Graaf

Organist

Freek Krabbendam

Collecten

1. Dankstondcollecte voor de kerk  2. PKN Dorpskerken

Offerblok

Zending, Werelddiaconaat en Evangelisatie

Kerkauto

Gert van Nes, Jan Luijendijk en Annemarie Tamerius

Oppas

Jan Luijendijk

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 10 november 2019