Zondag 1 september 2019

Kleur kerkelijk jaar

Groen

Voorganger

Lector

Mw. G. van der Schilt                           

Paul van der Voort

Ouderlingen

Carla Trouw en Annemarie Tamerius

Diakenen

Nico Wendrich

Wijkmedewerker

Miep van Nes

Gastvrouw/heer

Nel Hengstmengel

Organist

Rien Verwijs

Kindernevendienst

Janny van der Voort (4-8 jaar)

Collecten

1. Kerk  2. PKN Missionair werk

Offerblok

Diaconaal Havenproject

Kerkauto

Cees Hoogendijk, Cees Opmeer en Annemarie Tamerius

Oppas

Truus Luijendijk

Beamer

Rob Stegman

Orde van dienst zondag 1 september 2019