Goede vrijdag 2019 in de Christus is Koningkerk

Voorganger

Dhr. W. T. v.d.Bogerd

Ouderlingen

Sophia de Lijster

Diakenen

 

Gastvrouw/heer

Cees Hoogendijk

Collecten

 

Kerkauto

Paul Zuurveld, Sophia de Lijster en Annemarie Tamerius