Bij de dienst van 1 oktober 2017

Op zondag 1 oktober zal de doop bediend worden aan Cas Janniek, de zoon van Annette en Nick Schinkelshoek-Luijendijk. Het is ook Israëlzondag. Deze dag denken wij aan onze verbondenheid met het Joodse volk en aan de Joodse wortels die het christendom heeft.

We zullen stil staan bij de Tien Woorden/Geboden als een van Israëls grootste gaven aan de mensheid. Wat betekenen deze woorden heden ten dage voor ons? Vriend en vijand is het er over eens: als iedereen zich aan de Tien Geboden zou houden, zou de wereld een heel stuk vredelievender zijn. Tegelijk lukt het maar niet om dit voor elkaar te krijgen. Waar ligt dat aan? Zijn geboden misschien als zodanig onze eer te na? Beknellen ze onze vrijheid niet? Draaien ze niet teveel om de ander en te weinig om onszelf?       

Op dit soort vragen willen wij juist de komende Israëlzondag nader ingaan. Per slot van rekening behoren de Tien Geboden tot Israëls grootste gaven aan de mensheid.
Er zullen enkele Joodse elementen in de dienst verweven zijn.
Zondag 17 september zal het blad “Kerk en Israël Onderweg” uitgedeeld worden. In dit blad vindt u bijbeltheologische bijdragen door joodse en christelijke auteurs en van moslimzijde. Het geeft visie op de verhouding tussen joden en christenen en van de kerk met Israël. 
U vindt er ook nieuws over activiteiten in het land en publicaties.