Avondmaal, Doop, Belijdenis

Het Avondmaal
Avondmaal vieren is iets doen: brood delen, wijn drinken, de naam van God prijzen, Gods aanwezigheid ( brood en wijn zijn daar het symbool van) ontvangen. Een andere naam voor avondmaal is 'maaltijd of tafel van de Heer’. Het avondmaal is een maaltijd om Jezus' leven, dood en opstanding te gedenken én te vieren. Het is: elkaar herinneren aan de grote daden van God, je daardoor vandaag laten inspireren, je goede moed laten geven en een weg laten wijzen voor de dagen die komen.
Wij vieren het Avondmaal lopend, voor wie wil wordt brood en wijn aangereikt in de bank.
Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. Wij gebruiken een Avondmaalboekje waarin verschillende vieringen beschreven staan.

De Doop
Dopen is laten zien, in het midden van de gemeente, dat je er voor kiest om je weg met God te gaan. Dat laten de ouders zien wanneer zij hun kind laten  dopen of als volwassene wanneer je er zelf voor kiest om gedoopt te worden. Er is een formulier dat gebruikt wordt tijdens de doopplechtigheid. 
De doopplechtigheid binnen de dienst wordt voorbereid met de doopouders of de dopeling

De Belijdenis
Belijdenis doen is zeggen voor in de kerk, voor Gods gezicht en dat van de gemeente, dat je je levensweg met God wilt bestendigen. De belijdenisplechtigheid binnen de dienst wordt voorbereid met de belijdeniscatechisant(en).

De doop en het doen van belijdenis kunnen worden aangevraagd bij de predikant.