Kerkdienst

U bent van harte uitgenodigd om met ons de zondagmorgendienst, de eredienst, mee te vieren. 
De kerkdienst begint om 9.30 uur. 

Voor hen die niet meer op eigen gelegenheid naar de dienst kunnen komen is er een auto-ophaaldienst geregeld.
Andere gemeenteleden nemen volgens een rooster de mensen mee naar de kerk en brengen ze na afloop weer thuis. 
De gemeenteleden die om gezondheidsredenen of andere persoonlijke omstandigheden aan huis gebonden zijn, kunnen luisteren via de computer (via de link naar kerkdienstgemist). Er is een ringleiding aanwezig in de kerkzaal voor hen die slechthorend zijn. 

Bij binnenkomst wordt u van harte welkom geheten door een gastheer of gastvrouw.  Zij maken u wegwijs in onze kerk. 
Er is kinderoppas aanwezig. Voor onze gasten hebben we een brochure klaarliggen waarin verschillende onderdelen van de dienst uitgelegd worden en waar, mee te zeggen of te zingen, teksten in staan.

Wij zingen uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk, extra exemplaren liggen achter in de kerkzaal voor u klaar. Aan onze kerk zijn organisten verbonden, zij begeleiden bij toerbeurt de gemeentezang. In de hal van de kerk ligt het voorbedenboek, u kunt daar uw dank- en voorbeden in schrijven. De voorganger zal uw gebeden meenemen tijdens de dienst van de offerande (bij de voorbedes). 

In de kerkzaal brandt bij binnenkomst de Paaskaars, het kaarslicht dat brandt is een symbool van Gods aanwezigheid.

Een dienst bestaat uit drie onderdelen:

1.Voorbereiding.
Na het zingen van het intochtslied is er een moment van stilte.
In dit moment proberen we stil te worden van binnen, zodat er in ons hart en hoofd aandacht is voor God.
Na de begroeting en de zegen van de voorganger zingen we het klein Gloria. Daarna legt de voorganger de dingen die ons bezighouden, dichtbij en verder weg, voor aan God en vragen wij of God daar naar wil omzien. Aansluitend zingen we een loflied, om God te danken omdat Hij altijd blijft omzien naar ons en de wereld. 

2. De dienst van het Woord.
Deze begint met een gebed waarin we vragen of de Heilige Geest aanwezig wil zijn tijdens de Bijbellezingen en de verkondiging. De kinderen van 4 tot 8 jaar gaan op de eerste zondag naar de nevendienst.

3.De dienst van de offerande.
In dit gedeelte van de dienst bieden we God onze dank, voorbeden en gaven (de collecte) aan.

Het Avondmaal wordt 7 keer per jaar gevierd, dit wordt aan het begin van de dienst bij de afkondigingen verteld. U bent altijd van harte welkom om dit met ons te vieren. De kinderen in onze kerk zijn welkom aan het Avondmaal. 
De dienst wordt afgerond met de zegen. Voordat deze wordt uitgesproken kunnen de kinderen door hun ouders uit de oppas worden gehaald, zodat ook zij de zegen ontvangen.
De zegen bevestigen wij met het zingen van een lied. 

Elke zondag, na de dienst, is er gelegenheid om koffie te drinken in de hal, op de eerste zondag van de maand drinken wij met elkaar koffie in de grote zaal.