Werkgroep Eredienst

De doelstelling van de werkgroep eredienst is het vormgeven van de vieringen (erediensten) in samenwerking met anderen, en de gemeente bewustmaken wat liturgie is.  

De werkgroep heeft veel verschillende taken. Zij kijken en denken mee bij het kiezen, voorbereiden en uitwerken van gemeenteprojecten in samenwerking met andere werkgroepen. Zij geven invulling aan bijzondere diensten zoals een  jeugddienst, zangdienst, de Kerstnachtdienst, discussie/gespreksdienst, Taizéviering.

Voor de bijzondere diensten, zoals bijvoorbeeld de diensten rondom de feestdagen, wordt er een aparte liturgie gemaakt. 
Zij zorgen ervoor dat de cantorij regelmatig een bijdrage aan de dienst kan verzorgen en dat er regelmatig medewerking aan een dienst is van een koor.
Op de vergaderingen, waarbij een afgevaardigde van de diaconie, organisten, beamerteam, bloemschikgroep en de predikant aanwezig is, houden zij zich bezig met bezinning op de inhoud en de vorm van de erediensten. 

De bloemen, die op zondag op de liturgietafel staan, worden in overleg met de bloemist gekozen in de kleur van het kerkelijk jaar.
De kleden op de liturgische tafel en de kansel hebben in elke periode van het kerkelijk jaar een andere kleur, de werkgroep eredienst zorgt ervoor dat de kleden hierop afgestemd zijn.

Zij maken een kerkelijk jaarplan waarin opgenomen is de naam van de zondag, de dienstdoende predikant en organist, de kleur van de zondag, bijzondere diensten, koren, etc. Ook publiceren zij de kerkelijke activiteiten in “Kerk aan de Maas”, en geven voorlichting over wat er op kerkelijk gebied gebeurt.

Zij geven adviezen aan de kerkenraad (en College van Kerkrentmeesters) over de inrichting van de kerkzaal en het liturgisch centrum.


Kleuren kerkelijk jaar:

Advent

 

lichtpaars

Kersttijd tot en met Epifanie

 

wit

Tijd tot aan de 40-dagentijd

 

groen

40-dagentijd

 

paars

Witte Donderdag

 

wit

Goede Vrijdag

 

paars

Stille Zaterdag

 

paars

Pasen tot Pinksteren

 

wit

Zondag Trinitatis en Pinksteren

 

rood

Zomerperiode tot en met de voleinding

 

groen

Eeuwigheidszondag

 

wit

Symbolische schikkingen
Deze werkgroep, die onder de werkgroep Eredienst valt, verzorgt de bijzondere schikkingen, passend bij het kerkelijk jaar.
Dit gebeurt in de Adventstijd, met Kerst, de Veertigdagentijd, Pasen, Pinksteren, Startzondag en Eeuwigheidszondag.
In het fotoalbum van deze website kunt u de diverse schikkingen bekijken.
In de Eredienst wordt uitgelegd wat de kleuren, bloemen en de inhoud van de schikkingen betekenen.

 

Wetenswaardigheden:

Geen klein Gloria in de adventstijd

Het voorbedenboek

Veertigdagentijd

Stille week en Paaskaars

De glasblazer

Beamer en liedboek