Wereldwinkel Ridderkerk

Onze kerk is betrokken bij de Wereldwinkel Ridderkerk. Het doel van de Stichting Wereldwinkel is het onrecht in economische, maatschappelijke en politieke structuren in de wereld aan de kaak te stellen en middelen te zoeken om te komen tot een rechtvaardiger wereldsamenleving en zo vooral honger en armoede uit te bannen.
Daarom verkoopt de Wereldwinkel producten, die op een mensvriendelijke manier zijn geïmporteerd uit de derde wereldlanden, waar dan een eerlijke prijs voor betaald is aan de producent en daardoor dus directe steun wordt verleend aan de makers van het product.

De Wereldwinkel Ridderkerk is gevestigd aan de Schoutstraat 17. Kijk voor meer informatie op www.wereldwinkelridderkerk.nl