Vrouwencontactgroep

Een groep van 18 dames die elkaar willen ontmoeten, met elkaar meeleven en met elkaar in gesprek willen gaan. Op elke derde dinsdagavond van de maand komen zij bij elkaar in één van de nevenruimtes van de kerk. De eerste keer van het seizoen in oktober en de laatste keer in mei.                                  

Bij toerbeurt verzorgen twee leden de avond. Op sommige avonden wisselen zij met elkaar van gedachten over een stuk tekst uit de bijbel of over een maatschappelijk onderwerp. Er worden ook wel sprekers uitgenodigd.  Rond de Kerst of Pasen bezoeken zij met elkaar een concert. Naast serieuze onderwerpen worden er ook creatieve avonden georganiseerd. De bijeenkomst in mei is de afsluiting van het seizoen, dan gaan zij met elkaar uit eten of maken een uitstapje.

Belangstellenden zijn van harte welkom.