Taakgroep toerusting

De Taakgroep Toerusting coördineert jaarlijks een aantal activiteiten waar volwassenen en jeugd aan deel kunnen nemen. In deze activiteiten komen de woorden ontmoeten, leren, vieren en delen mede tot leven. De activiteiten worden door en voor gemeenteleden georganiseerd. Het gemeente-zijn wordt op deze manier van met elkaar bezig zijn, meer gestalte gegeven. Er zijn wekelijkse en maandelijkse bijeenkomsten. Sommige worden in samenwerking met andere kerkelijke gemeentes in Ridderkerk georganiseerd.

U kunt hierbij denken aan :

Boekbesprekingen
Creatieve bijeenkomsten
Leerhuis
Kerk en Israël
Catechese

Aan het begin van het kerkelijk seizoen ontvangt iedereen het toerustingboekje. Daarnaast wordt ook maandelijks in Kerk aan de Maas aangegeven welke  bijeenkomsten die maand zijn. Voor enkele bijeenkomsten wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.