Kerk en Israël

De Protestantse gemeente te Bolnes maakt deel uit van de classicale werkgroep Kerk en Israël. Doel van de werkgroep is de liefde tot het Joodse volk levend te houden.

Om antisemitisme tegen te gaan, te wijzen op misvattingen en misverstanden, nu en in de eeuwen ontstaan. Door studie en publicatie, onder andere in ons maandblad Kerk aan de Maas, wil de werkgroep aandacht besteden aan dit onderwerp. 

Contact:  p.vandergraaf@kpnmail.nl

Lees hier de maandelijkse bijdrage:
november2015 Enos 
december2015  Alefbeet
Januari 2016 Gimel
Februari 2016 Dalet
Febr-maart 2016 de letter Hee
April 2016 de Torarollen
Juni 2016 de letter Chet
Augustus 2016 de letter Tet
November 2016 Wandeling door de Sjoel
Januari 2017 de Torarollen
Mei 2017 de Omertelling
Juni 2017 wat heb ik met Israel?
Augustus 2017 Aaron, de eeuwige tweede
November 2017 herdenking Jeruzalem 500 jaar herenigde stad
December 2017 Chanoeka
Februari 2018 Toe Bisjwat
Mei 2018 Joden en Christenen...gescheiden wegen?
Juli 2018 Penninna
September 2018 joods Nieuwjaar
Oktober 2018 Simchat Tora
November 2018 De naam van God
December 2018 Chanoeka
Januari 2019 onze Joodse medeburgers
maart 2019 Beresjiet-Genesis
april 2019 Engel van de Vrede
juni 2019 Pasen-Pesach
Juli 2019 Sjawoeoth
Over Genesis 37
Licht en leven
Zing een lied