JOP

Het Jeugdwerk van onze kerk in al zijn facetten.

Als Protestantse Gemeente te Bolnes willen we laten zien dat de jeugd een volwaardige plaats binnen onze gemeente heeft. Dit laten we zien in woord en daad. Daarom bieden we ze, ieder op hun eigen niveau, informatie en kennisoverdracht aan, zodat zij kunnen en mogen geloven passend bij hun belevingswereld.
Dit willen we bereiken door hen serieus te nemen en een veilige basis te bieden waarop zij kunnen terugvallen bij het zoeken naar zichzelf, hun manier van geloven en het zich eigen maken van waarden en normen.

Op dit moment worden de volgende activiteiten, om de doelstelling te bereiken, aangeboden: Oppas, Nevendienst leeftijd 4 tot 8 jaar, Kerk op Schootvieringen. Dit valt onder de verantwoording van de jeugdouderling(en) en/of jeugdcoördinatoren. De doelgroep is alle jeugd tussen de 0 en 18 jaar.

Een deel van deze activiteiten worden in samenwerking met de SARI-kerken georganiseerd. 

Een paar maal per jaar komt de Jeugdraad bij elkaar. Deze bestaat uit de jeugdouderling(en), de voorzitter club/kamp, de leiding van de nevendienst en de penningmeester.

Contact:
jeugdwerk@pgbolnes.nl

Lees hier de maandelijkse bijdrage:
november
december
januari 2016
Februari 2016
April 2016
Juni 2016
Augustus 2016
November 2016
December 2016 
Januari 2017
Mei 2017
Augustus 2017
September 2017
November 2017
December 2017
Februari 2018
Mei 2018
Juli 2018
September 2018
Oktober 2018
November 2018
December 2018
Januari 2019
Maart 2019
april 2019
Mei 2019
Juni 2019
Augustus 2019
December 2019
Juli 2020
September 2020