BAK

BAK: Bijzondere Activiteiten Kommissie

Om de verbouwingen van de nevenruimtes, in 1976, te kunnen bekostigen is de BAK in het leven geroepen. Na de afbetaling van de lening voor de bouw van de nevenruimtes wordt het geld gebruikt ten behoeve van de kerk. Daaronder kunt u, onder andere, verstaan: onderhoud, verbouwingen en opnieuw decoreren van de kerkzaal en de nevenruimtes.

Een groep enthousiaste gemeenteleden ontwikkelden allerlei activiteiten die geld opbrachten. In de loop van de jaren zijn er veel activiteiten geweest. Tijdens vergaderingen wordt nog vaak opgehaald dat er het eerste jaar kerststukjes werden gemaakt bij een gemeentelid in de schuur. Lege conservenblikken werden op maat gemaakt met een blikschaar, geverfd en daarna voorzien van kerstgroen en andere bijmaterialen. Met de kerststukjes werd langs de deuren gegaan voor de verkoop. In de loop der jaren zijn er activiteiten bijgekomen en weer van af gegaan.

Wat er jaarlijks is gebleven en al erg lang succesvol verloopt zijn:  
Elke maand oud papier ophalen.  
Van oktober tot en met april elke maand op vrijdag een klaverjasavond organiseren. 
Jaarlijks de Rofafabo organiseren. 
Het op afroep ophalen van huisraad ten behoeve van de Rofafabo.
Doorlopend inzamelen oud ijzer.
Wintermarkt organiseren.

RoFaFaBo betekent Rommelmarkt Fancy Fair Bolnes. Het eerste volle weekend van oktober wordt de RoFaFaBo georganiseerd. Veel gemeenteleden helpen in de week daaraan voorafgaand mee met het sorteren, prijzen en uitstallen van de aangeleverde te verkopen huisraad. De vrijdagavond en zaterdag dat de RoFaFaBo gehouden wordt zijn echte feestdagen. Er wordt veel verkocht van het aangeleverde huisraad, bloemstukken verkocht. Het rad van Avontuur draait en er kunnen door jong en oud spelletjes gedaan worden.Een kwart van de opbrengst van de RoFaFaBo wordt aan een jaarlijks vast te stellen goed doel gegeven. Dit goede doel is een landelijk/regionaal doel zonder christelijke of andere geloofsidentiteit.

In de activiteitenkalender leest u er tegen de maand oktober meer over.Voor veel gemeenteleden is de RoFaFaBo ook: het versterken van de saamhorigheid tussen gemeenteleden en diverse commissies.

Contact via: bak@pgbolnes.nl