Amnesty International

In de gemeente Ridderkerk is een werkgroep van Amnesty International actief, deze groep neemt ook deel aan Stichting Wereldwerk Ridderkerk.

Amnesty International is een onafhankelijke wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen in meer dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of  vaste begunstiger. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen.

Wat de groep van Ridderkerk zoal doet:

  • We geven op verzoek voorlichting aan groepen over Amnesty International.
  • We doen mee aan landelijke en internationale acties, zoals de schrijfmarathon op 10 december. Op die datum schrijven overal ter wereld mensen brieven om vrijlating te vragen voor mensen die gevangen zitten vanwege hun overtuiging, geloof, ras , sexuele geaardheid enz.
  • U kunt ook elke maand thuis schrijven: de Amnesty groep voorziet u dan elke maand van informatie over mensen die gevangen zitten  of gevaar lopen b.v. vanwege hun mening,  en u krijgt er voorbeeldbrieven bij, zodat u thuis op een tijdstip dat het u schikt, een brief kunt schrijven voor die personen.
  • We staan regelmatig op markten en braderieën in de gemeente Ridderkerk, met handtekeningenacties, groetenacties etc.
  • We publiceren daarover in de plaatselijke kranten, de kerkbladen en andere bladen.
  • We doen elk jaar mee met de landelijke collecte voor Amnesty. Ongeveer 50 collectanten gaan in de maand maart in de diverse wijken van onze gemeente met de collectebus op pad.
  • We verkopen kaarten en kaarsen voor Amnesty via de Wereldwinkel, Schoutstraat 17.

Vaak vragen mensen zich af of schrijven nu wel echt werkt. Hier volgt een citaat van een gevangene: "We wisten precies wanneer er internationale acties plaats vonden. We kregen meer te eten en werden minder geslagen. Maar toen er geen brieven meer kwamen, kregen we weer slecht voedsel en begon de repressie opnieuw".

Wilt u meedoen met Amnesty Ridderkerk, als schrijfabonnee, collectant of werkgroeplid, stuur dan een mail naar wil.wendrich@planet.nl.

Ga voor informatie over Amnesty Ridderkerk naar:  www.ridderkerk.amnesty.nl, of naar :  www.facebook.com/amnestyridderkerk.

Amnesty Nederland: www.amnesty.nl