De Diakonie

Wat doet de diaconie van de Protestantse Gemeente van Bolnes
Als diakenen van de Protestantse Gemeente te Bolnes hebben we de taak te helpen waar geen helper is. Dat doen we in onze kerkgemeenschap maar ook daarbuiten. Dat kan in Ridderkerk zijn, in Nederland maar ook elders in de wereld. We zien het als onze opdracht zoals de barmhartige Samaritaan dat heeft gedaan, de liefde van Christus uit te dragen. 

De taken van het College van Diakenen
In de Eredienst helpen diakenen bij de viering van de Maaltijd van de Heer, collecteren we voor diaconale doelen en verzorgen we samen met de voorganger de voorbeden in Advent en 40-dagentijd. Met de opbrengst van de collectes dragen we bij aan bijvoorbeeld Kerk in Actie en bij rampen, waar ook ter wereld. Als gemeente hebben we een bijzondere band met Rwanda.

In onze gemeente staat de kwetsbaarheid van mensen en zeker ook van kinderen centraal. De diaconie van onze kerk heeft het Armoedeconvenant van de gemeente Ridderkerk getekend. Daarmee onderschrijven we dat we ons willen inzetten voor de minima in Ridderkerk en pleiten we voor een Kinderpakket.  Met een bijdrage vanuit het Kinderpakket willen we voorkomen dat  het aan een kind te zien is dat het uit een arm gezin komt. De diaconie sponsort een ontbijt voor kinderen op de basisschool.

Als diaconie zijn wij ook door het Interkerkelijk Diaconaal Beraad verbonden met een groot aantal kerken en kerkgenootschappen in Ridderkerk. Dit beraad is betrokken bij o.a. de Voedselbank en Schuldhulpmaatje. De diakenen hebben een goede samenwerking met st. Wereldwerk Ridderkerk en Amnesty International Ridderkerk.        

De diakenen denken mee met het beleid van onze kerkelijke gemeente.
Er is voor gemeenteleden en mensen uit de buurt 1x per maand een koffieochtend.
Met onze buurgemeente, de Christus is Koning kerk in Slikkerveer, hebben wij een samenwerking op het gebied van gezamenlijke kerstfeestviering en een uitstapje voor (oudere) gemeenteleden.
Daarnaast zijn er gemeenteleden die een diaconale taak uitvoeren. Denkt u bijvoorbeeld aan vervoer van gemeenteleden naar de kerkdienst, vervoer naar diaconale vakantieweken en het geven van praktische hulp. 

Samenwerking met de Gebiedsteams in Ridderkerk is een toekomstige ontwikkeling. 

Gebiedsteams van de Gemeente Ridderkerk
Wie ondersteuning nodig heeft, op welk gebied dan ook, kan terecht bij een gebiedsteam. Een gebiedsteam bestaat uit professionals in de zorg die uw vragen kunnen beantwoorden. De gebiedsteams zijn bereikbaar via telefoonnummer 0180-451234.U kunt altijd bij een gebiedsteam binnenlopen. De medewerkers van de gebiedsteams werken vanuit:

- Locatie van GOED, Jan Luykenstraat 8 in Ridderkerk, op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
- Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer, Reijerweg 62 (Team Noord voor Slikkerveer, Bolnes). Hier is iedere woensdagmiddag inloopspreekuur van 13.30 – 15.30 uur en donderdagochtend van 10.30 – 11.30 uur.

 

Vaste acties van de diaconie zijn:

Producten voor de Voedselbank

Iedere eerste zondag van de maand nemen we als leden van de PG te Bolnes een product mee naar de kerk voor de Voedselbank. Bij de entree van de kerk staan enkele Curverboxen klaar om uw product in te doen. In ons kerkblad Kerk aan de Maas wordt maandelijks aangegeven welke producten dat zijn voor die maand.

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, post-zegels en oud geld in te leveren in de kerk. Er staat een doos onderin de kast naast de Toekomst, waar u deze spullen in kunt doen. Tips:

  • Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
  • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en kunnen bij het oud papier.
  • Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck in alle maten en vormen.
  • Telefoons graag inleveren zonder snoeren en hoesjes en geen huistelefoons.

 

Contact: diakonie@pgbolnes.nl

Wat betekent dit voor u, de afschaffing van de ouderentoeslag?
Kent u Present Ridderkerk?
Het vakantiebureau
Jaarproject: Kinderen in de knel

 

Informatie schuldhulpmaatje