Ons logo

Het WATER-DUIF logo

Het logo is ontworpen door Anton Sinke uit Nieuwerkerk aan de IJssel. De naam van ons kerkblad vertelt van onze verbondenheid met het water: kerk aan de Maas. Het zeilschip op het dak van onze kerk is een herinnering aan de geschiedenis van Bolnes en de scheepsbouw. Het schip op onze kerk vertelt ons ook dat we als gemeente een "scheepke onder Jezus' hoede" zijn.

Ons kerkgebouw heeft met zijn 8 hoeken de klassieke vorm van een doopvont en daarmee is er een link met het doopwater. De doop is het teken van geloof dat ons als gemeenteleden gemeente van Christus maakt. In het water van de doop klinken alle bijbelse waterverhalen mee: de zondvloed, de Rode zee, de Jordaan en Jezus als levend water.De duif is het teken van de Heilige Geest. De duif verwijst naar de doop van Jezus in de Jordaan en naar het feest van Pinksteren en in dat alles naar de kracht van God die met mensen is en met mensen meegaat en ons in beweging zet. We zijn als gemeente vooral een gemeenschap van doeners en we willen een open en gastvrije gemeente zijn. 

In zijn eenvoud is dat ook wat dit logo wil aangeven: een gemeente onderweg, geraakt door Gods liefde, zichtbaar in de doop van Jezus en in elke doop opnieuw bevestigd. Een gemeente onderweg, gedreven door de kracht van Gods Geest, zichtbaar waar mensen zich naar Jezus' voorbeeld inzetten voor elkaar en voor een betere wereld.  

Het logo is ontworpen met als eerste uitingsvorm de voorkant van het kerkblad Kerk aan de Maas. Aan de hand van dit ontwerp zijn de andere ontwerpen ontstaan voor briefpapier, kaarten, website o.a.